• 1 سال پیش

  • 188

  • 16:21

روابطی که سرانجام نخواهد داشت!!!

روشنفکری
2
2
0

روابطی که سرانجام نخواهد داشت!!!

روشنفکری
  • 16:21

  • 188

  • 1 سال پیش

توضیحات
🔸️رابطه ای که در آن بیش از آنچه نامزد یا همسرتان به شما عشق می ورزد ، شما به او عشق می ورزید. 🔸️رابطه ای که در آن کمتر از آنچه نامزد یا همسرتان به شما عشق می ورزد ، شما به او عشق می ورزید احتمالا این احساس برایتان آشنا است شما عاشق هستید ، اما از احساس طرف مقابل خود مطمئن نیستید و این طور می پندارید که با یکدیگر زوج مطلوبی خواهید بود .اما او آنقدرها هم از رابطه اش با شما هیجان زده نیست .وقتی که در کنارتان نیست ، مدام به او فکر می کنید. اما این طور به نظر می آید که او بدون شما مشکل چندانی ندارد چگونه بدانید که همسرتان به شما عشق می ورزد یا خیر ؟

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads