• 2 سال پیش

  • 184

  • 14:43

پذیرش مسئولیت زندگی در همه ابعادش از نگاه مارک منسن

روشنفکری
2
2
0

پذیرش مسئولیت زندگی در همه ابعادش از نگاه مارک منسن

روشنفکری
  • 14:43

  • 184

  • 2 سال پیش

توضیحات
کسانی هستند که دوران کودکی بدی را گذرانده اند ، کسانی هستند که مورد سوء استفاده و فریب و آزر فیزیکی ، احساسی و مالی قرار گرفته اند . آنها به خاطر مشکلات و مواقع شان مقصر نیستند ؛ اما باز هم مسئول اند . همیشه مسئولیت دارند که با وجود مشکلاتشان به حرکت ادامه دهند ، و بهترین تصمیم های ممکن را با توجه به اوضاع شان بگیرند

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads