• 2 سال پیش

  • 38

  • 59:38

تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
تساهل و تسامح از دیرباز در ادیان الهی، موجب دغدغه خاطر اندیشمندان متدین بوده است؛ به گونه‌ای که گروهی آن را از لوازم اصلی دین به شمار آورده‌اند و آن را مطمئن‌ترین راه برای جذب افراد و گرایش آنان به دین می دانند. نظریه‌پردازان مسلمان بر اساس آیات و روایات، مبانی تساهل دینی را استنتاج نموده و به دفاع از تساهل و تسامح دینی برخاسته‌اند. یکی از اندیشمندانی که در این باره مباحثی داشته و نسبت دین و تساهل را در نظرات خود مورد اشاره قرار داده است مرحوم امام خمینی است. اندیشه ایشان از جهت اینکه ایشان موسس حکومت اسلامی و همچنین حاکم این حکومت دینی بوده‌اند نیز بسیار حائز اهمیت است. امام معتقدند که اسلام نه تنها ملازم با جزم‌اندیشى نیست؛ بلکه حاوى آزادى است. اسلام قوانین اساسی‌اش انعطاف ندارد اما بسیارى از قوانین آن با نظرهاى خاصى انعطاف دارد. اگر اسلام از روى کمال و عدالت و در کلیت خود اجرا شود، مقررات آن کمتر از هر مقررات دیگرى خشونت‌آمیز خواهد بود.

shenoto-ads
shenoto-ads