• 8 ماه پیش

  • 73

  • 13:30
تفسیر سورۀ مبارک عصر

تفسیر سورۀ مبارک عصر

تفسیر قرآن کریم
0
تفسیر سورۀ مبارک عصر
  • 13:30

  • 73

  • 8 ماه پیش

تفسیر سورۀ مبارک عصر

تفسیر قرآن کریم
0

توضیحات
تفسیر صوتی سورۀ مبارک عصر

با صدای
حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads