• 3 سال پیش

  • 1.4K

  • 12:14

تفسیر سوره مبارکه شرح

تفسیر قرآن کریم
1
1
0

تفسیر سوره مبارکه شرح

تفسیر قرآن کریم
  • 12:14

  • 1.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
تفسیر صوتی سوره مبارکه شرح

با صدای
دکتر حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads