• 8 ماه پیش

  • 94

  • 10:58
تفسیر سورۀ مبارک زلزال

تفسیر سورۀ مبارک زلزال

تفسیر قرآن کریم
0
تفسیر سورۀ مبارک زلزال
  • 10:58

  • 94

  • 8 ماه پیش

تفسیر سورۀ مبارک زلزال

تفسیر قرآن کریم
0

توضیحات
تفسیر صوتی سورۀ مبارک زلزال

با صدای
حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads