• 8 ماه پیش

  • 123

  • 09:42
تفسیر سورۀ مبارک تین

تفسیر سورۀ مبارک تین

تفسیر قرآن کریم
1
تفسیر سورۀ مبارک تین
  • 09:42

  • 123

  • 8 ماه پیش

تفسیر سورۀ مبارک تین

تفسیر قرآن کریم
1

توضیحات
تفسیر صوتی سورۀ مبارک تین

با صدای
حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads