• 8 ماه پیش

  • 66

  • 09:48
تفسیر سورۀ مبارک قارعه

تفسیر سورۀ مبارک قارعه

تفسیر قرآن کریم
0
تفسیر سورۀ مبارک قارعه
  • 09:48

  • 66

  • 8 ماه پیش

تفسیر سورۀ مبارک قارعه

تفسیر قرآن کریم
0

توضیحات
تفسیر صوتی سورۀ مبارک قارعه

با صدای
حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads