• 1 سال پیش

  • 69

  • 24:51

گفتگوی رادیو افق کوروش با معاون فروش و بازاریابی شرکت آواپروتئین

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با معاون فروش و بازاریابی شرکت آواپروتئین

رادیو افق کوروش
  • 24:51

  • 69

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس سیدزاده معاون فروش و بازاریابی شرکت آواپروتئین به بهانه نکات خرید گوشت و مرغ بسته بندی

shenoto-ads
shenoto-ads