• 1 سال پیش

  • 65

  • 05:00

گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای حسن نسب به بهانه گرامیداشت شهدا

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای حسن نسب به بهانه گرامیداشت شهدا

رادیو افق کوروش
  • 05:00

  • 65

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای حسن نسب از همکاران منطقه شانزده به بهانه گرامیداشت شهدا در سالروز شهادت حسین فهمیده

shenoto-ads
shenoto-ads