• 2 سال پیش

  • 89

  • 04:57

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس خجسته همکار واحد مالی منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس خجسته همکار واحد مالی منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 04:57

  • 89

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس خجسته به بهانه تقدیر همکاران منطقه هشت افق کوروش از پرستاران و حافظان سلامت

shenoto-ads
shenoto-ads