• 2 سال پیش

  • 39

  • 11:38

تقدیر همکاران منطقه یک افق کوروش از تلاشگاران اداره پست به مناسبت روز جهانی پست

رادیو افق کوروش
0
0
0

تقدیر همکاران منطقه یک افق کوروش از تلاشگاران اداره پست به مناسبت روز جهانی پست

رادیو افق کوروش
  • 11:38

  • 39

  • 2 سال پیش

توضیحات
تقدیر همکاران منطقه یک افق کوروش از تلاشگاران اداره پست به مناسبت روز جهانی پست

shenoto-ads
shenoto-ads