• 2 سال پیش

  • 54

  • 13:40

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم پورادبی مدیر فروش (فروشگاه های زنجیره ای ) در شرکت یونیلیور

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم پورادبی مدیر فروش (فروشگاه های زنجیره ای ) در شرکت یونیلیور

رادیو افق کوروش
  • 13:40

  • 54

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم پورادبی مدیر فروش (فروشگاه های زنجیره ای ) در شرکت یونیلیور به بهانه جشنواره مشترک این شرکت با افق کوروش با جوایز خودرو پژو 206 و 240 جایزه ارزنده دیگر

shenoto-ads
shenoto-ads