• 2 سال پیش

  • 20

  • 04:22

مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس منصوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس منصوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 04:22

  • 20

  • 2 سال پیش

توضیحات
مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس منصوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت

shenoto-ads
shenoto-ads