• 2 سال پیش

  • 52

  • 05:53

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 05:53

  • 52

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش به بهانه افتتاح اولین شعبه دارک استور(تمام اینترنتی ) در این منطقه

shenoto-ads
shenoto-ads