• 2 سال پیش

  • 27

  • 05:20

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یگانه مدیرمنطقه دو کرمان

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یگانه مدیرمنطقه دو کرمان

رادیو افق کوروش
  • 05:20

  • 27

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس یگانه مدیرمنطقه دو کرمان به بهانه افتتاح فاز دو انبار خشک افق کوروش در این استان

shenoto-ads
shenoto-ads