• 2 سال پیش

  • 32

  • 15:11

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی معانوت منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی معانوت منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 15:11

  • 32

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی معانوت منطقه هشت افق کوروش به بهانه تقدیر از پرسنل و شعب برتر این منطقه و توجه ویژه به توسعه فروش

shenoto-ads
shenoto-ads