• 2 سال پیش

  • 25

  • 08:03

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 08:03

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش به بهانه افتتاح فاز دوم انبار مرکزی افق کوروش در این منطقه

shenoto-ads
shenoto-ads