• 2 سال پیش

  • 14

  • 01:57

مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر صبوری مدیرعامل شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر صبوری مدیرعامل شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 01:57

  • 14

  • 2 سال پیش

توضیحات
مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر صبوری مدیرعامل شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت

shenoto-ads
shenoto-ads