• 2 سال پیش

  • 54

  • 16:20

مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 16:20

  • 54

  • 2 سال پیش

توضیحات
مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به بهانه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت

shenoto-ads
shenoto-ads