• 2 سال پیش

  • 36

  • 09:51

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 09:51

  • 36

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش به بهانه اهدای شاخه گل و پنج دستگاه یخچال از طرف افق کوروش به مرکز بهداشت شهر مشهد

shenoto-ads
shenoto-ads