• 2 سال پیش

  • 52

  • 09:18

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 09:18

  • 52

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش به بهانه عمل به مسئولیت های اجتماعی و اهدای خون

shenoto-ads
shenoto-ads