• 2 سال پیش

  • 60

  • 16:09

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر شمس رئیس هیئت نابینایان استان تهران

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر شمس رئیس هیئت نابینایان استان تهران

رادیو افق کوروش
  • 16:09

  • 60

  • 2 سال پیش

توضیحات
گرامیداشت روز جهانی عصای سفید توسط همکاران منطقه یک افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads