• 2 سال پیش

  • 102

  • 11:41

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش به بهانه کمک و همدلی گروه صنعتی گلرنگ و افق کوروش با کودکان کمیته امداد در آغاز سال تحصیلی

shenoto-ads
shenoto-ads