• 2 سال پیش

  • 115

  • 13:34

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ

رادیو افق کوروش
  • 13:34

  • 115

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکارخانم موسوی ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ به بهانه همدلی با کودکان و هموطنان سیستان و بلوچستان

shenoto-ads
shenoto-ads