• 9 ماه پیش

  • 9

  • 01:43
چرا mba ؟ چرا dba ؟

چرا mba ؟ چرا dba ؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
چرا mba ؟ چرا dba ؟
  • 01:43

  • 9

  • 9 ماه پیش

چرا mba ؟ چرا dba ؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0

توضیحات
آغاز ثبت نام دوره پنجم mba و dba در مدرسه کسب و کار گلرنگ

shenoto-ads
shenoto-ads