• 1 سال پیش

  • 14

  • 01:43

چرا mba ؟ چرا dba ؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

چرا mba ؟ چرا dba ؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:43

  • 14

  • 1 سال پیش

توضیحات
آغاز ثبت نام دوره پنجم mba و dba در مدرسه کسب و کار گلرنگ

shenoto-ads
shenoto-ads