• 1 سال پیش

  • 20

  • 01:27

شما می دونید نسل z به چه کسانی گفته می شود؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

شما می دونید نسل z به چه کسانی گفته می شود؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:27

  • 20

  • 1 سال پیش

توضیحات
نسل z چه کسانی هستند ؟ و چه ویژگی هایی دارند؟

shenoto-ads
shenoto-ads