• 2 سال پیش

  • 34

  • 05:35

عاداتی که خلاقیت رادر شما کمرنگ میکند .

رادیو دانشگاه گلرنگ
2
2
0

عاداتی که خلاقیت رادر شما کمرنگ میکند .

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 05:35

  • 34

  • 2 سال پیش

توضیحات
سرعت رشد کسب‌وکارها در دنیای امروزی و شدت رقابت در یک صنعت یا یک شاخه از کسب‌وکار به‌قدری زیاد شده است که باید برای برنده شدن در فضای رقابتی امروز از ابزارهای مختلفی استفاده کرد. یکی از این ابزارها، استفاده از «خلاقیت» در طراحی، اجرا و پیاده‌سازی ایده‌هایی است که هرروزه به ذهن بسیاری از ما می‌رسند

shenoto-ads
shenoto-ads