• 2 سال پیش

  • 47

  • 01:37

جاده موفقیت ،از رویا تا واقعیت" اندرو کارنگی "

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

جاده موفقیت ،از رویا تا واقعیت" اندرو کارنگی "

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:37

  • 47

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - اندرو کارنگی یک مهاجر فقیر اسکاتلندی بود، که در طول انقلاب صنعتی، به یکی از کارآفرینان موفق آمریکا تبدیل شد. کارنِگی، بعد از تاسیس شرکت فولاد کارنِگی، جزو ثروتمندان آمریکا شد. او ثروت خود را وقف فعالیت‌های بشردوستانه ازجمله تأسیس مؤسسات علمی، آموزشی و فرهنگی کرد. بسیاری از مؤسساتی که کارنِگی آنها را تأسیس کرد، هنوز هم درحال فعالیت و خدمت به افراد هستند. از این بین می‌توان به دانشگاه کارنِگی-ملون که در اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰ تأسیس شد، اشاره کرد.

shenoto-ads
shenoto-ads