• 2 سال پیش

  • 18

  • 01:00

با رشته" کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار " بیشتر آشنا شویم .

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

با رشته" کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار " بیشتر آشنا شویم .

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:00

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - این رشته نیاز عصر کنونی کلیه مدیران سازمان ها در رده های مختلف و مشاورین مدیریت به ویژه گروهی که بیشتر مسائل راهبردی سازمان ها را مورد توجه قرار می دهند به شمار می رود.توانمندسازی و تجهیز مدیران موسسات سازمان های دولتی و خصوصی مشاورین ارشد مدیریت و مسئولان طرح های تحول سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی کسب و کار و ارتباط آن با مسائل گوناگون سازمان و مدیریت از مهمترین اهداف این رشته به شمار می آید.

shenoto-ads
shenoto-ads