• 2 سال پیش

  • 66

  • 01:40

آغاز پیش ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه گلرنگ ،ویژه مهر1400

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

آغاز پیش ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه گلرنگ ،ویژه مهر1400

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:40

  • 66

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ویژه مهر 1400 دانشجو می پذیرد. رشته های کاردانی 1. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 2. کاردانی حرفه ای بازاریابی 3. کاردانی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده 4. کاردانی حرفه ای تکنیک های فروش 5. کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها آرایشی و بهداشتی 6. کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی صنعتی 7. کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 8. کاردانی حرفه ای مدیریت لجستیک در زنجیره تامین 9. کاردانی حرفه ای تبلیغات

shenoto-ads
shenoto-ads