• 2 سال پیش

  • 37

  • 01:42

برگزاری دوره آموزشی MBA فروش آنلاین در دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

برگزاری دوره آموزشی MBA فروش آنلاین در دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:42

  • 37

  • 2 سال پیش

توضیحات
در دوسال اخیر وهمزمان با شیوع ویروس کرونا ، فضای کسب وکارها دچار تحولات بسیاری شده است .یکی از بزرگترین تحولات ، تغییر دائقه ی خرید مشتریان بوده است .

shenoto-ads
shenoto-ads