• 2 سال پیش

  • 13

  • 04:36

اولین دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه گلرنگ (بخش اول)

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

اولین دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه گلرنگ (بخش اول)

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 04:36

  • 13

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ زیرنظر دانشگاه گلرنگ با هدف شناسایی پتانسیل های موجود در بازار دیجیتال مارکتینگ ایران برگزارشده ، تا بتواند در شرکتهای تابعه ی گروه صنعتی گلرنگ بیشترین وبهترین بازدهی را در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه دهد و از این طریق بتواند به سهم خود موجب ارتقائ میزان فروش وبهره وری در شرکتهای تابعه گروه صنعتی گلرنگ شود .

shenoto-ads
shenoto-ads