• 3 سال پیش

  • 68

  • 03:45

جاده موفقیت،از رویا تاواقعیت " هنری فورد "

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - هنری فورد گفته است : شور و اشتیاق خمیرمایه‌ای است که امیدهای شما را همچون ستارگان درخشان می‌سازد. وی با همین اشتیاق زندگی اش را به جاده ای برای تبدیل رویای خود به واقعیت کرد،یعنی ساخت تعداد انبوهی خودرو، چنان ارزان که هر کسی بتواند برای خودش بخرد.

shenoto-ads
shenoto-ads