• 2 سال پیش

  • 26

  • 01:49

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ " توماس ادیسون Thomas Edison "

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
توضیحات
من هیچ وقت شکست نخوردم من فقط 10 هزار راه پیدا کردم که به هدف نمی رسید.” رادیو دانشگاه گلرنگ -بدون شک توماس ادیسون یک انسان فوق العاده و یکی از تاثیر گذارترین افراد در شکل گیری زندگی صنعتی امروزه ماست. علی رغم اینکه عمده شهرت وی برای اختراع لامپ می باشد ولی او در طول زندگی خود بیش از 1000 اختراع به ثبت رسانده است که بسیاری از آنها پایه گذار شکل گیری ابزارهایی است که امروزه ما در زندگی خود از آن استفاده می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads