• 2 سال پیش

  • 43

  • 01:42

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ " جان دی راکفلر "

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
توضیحات
جان دی راکفلر (John D. Rockefeller) بنیانگذار Standard Oil:“پیدا کردن یک دوست در یک تجارت خیلی بهتر از پایه گذاری یک تجارت بر اساس یک رابطه دوستانه است.

shenoto-ads
shenoto-ads