• 2 سال پیش

  • 22

  • 05:21

تفاوت دوره های dba و mba

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

تفاوت دوره های dba و mba

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 05:21

  • 22

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - شاید برای بسیاری از متخصصانی که هر روزه با اطلاع رسانی دوره DBA و MBA مواجه می‌شوند این پرسش پیش آید که تفاوت و تمایز اصلی این دو رشته در چه می‌باشد و چه کسانی می‌توانند در کدام دوره حضور یابند.

shenoto-ads
shenoto-ads