• 2 سال پیش

  • 25

  • 02:22

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ ریچارد برانسون (Richard Branson)

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ ریچارد برانسون (Richard Branson)

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 02:22

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ ریچارد برانسون (Richard Branson) بنیانگذار Virgin Group توضیحات : “بزرگترین علاقه مندی من در زندگی این بوده است که برای خودم هدف های دست نیافتنی قرار دهم و سپس تمام سعی خودم را برای رسیدن به این اهداف به کار بندم.” زندگی ریچارد برانسون دقیقا براساس همین جمله بنا نهاده شده است. اگر به لیست کارهایی که او کرده و شرکت هایی که راه اندازی نموده است نگاه کنید نمی توانید باور کنید که تمام اینها را یک شخص در مدت 50 سال فعالیت کاری خود انجام داده است . از راه اندازی شرکتی برای فروش آهنگ های موسیقی تا راه اندازی یک خط هواپیمایی تا فعالیت در زمینه موبایل تا راه اندازی یک انتشارات کتاب، تا فعالیت در زمینه سلامتی و شاخه های متنوع و اغلب نا مربوط به هم .

shenoto-ads
shenoto-ads