• 2 سال پیش

  • 68

  • 05:41

دانشگاه گلرنگ در سال ۱۴۰۰ باسرکار خانم زیدی مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

دانشگاه گلرنگ در سال ۱۴۰۰ باسرکار خانم زیدی مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 05:41

  • 68

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - در این مقاله شما با فعالیت های مرکز علمی کاربردی گلرنگ با توجه به صحبتهای سرکار خانم زیدی مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی دانشگاه گلرنگ آشنا خواهید شد .مرکز علمی کاربردی گلرنگ در چهار بخش مشغول به فعالیت می باشد .

shenoto-ads
shenoto-ads