• 1 سال پیش

  • 9

  • 24:43
شصت- کمک به تعامل اجتماعی کودکان اتیسم با عینک گوگل

شصت- کمک به تعامل اجتماعی کودکان اتیسم با عینک گوگل

بیومکاترونیک
1
شصت- کمک به تعامل اجتماعی کودکان اتیسم با عینک گوگل
1
0

شصت- کمک به تعامل اجتماعی کودکان اتیسم با عینک گوگل

بیومکاترونیک
  • 24:43

  • 9

  • 1 سال پیش

توضیحات
پژوهشگران دانشگاه "استنفورد آمریکا" با کمک آخرین نسخه "عینک هوشمند گوگل" که به یک گوشی هوشمند متصل است، سعی در درمان کودکان اوتیسم دارند.این برنامه بر مبنای هوش مصنوعی تدوین شده و برای ارائه بازخوردی است که به کودکان کمک می کند تا چهره ها را شناسایی و احساسات خود را شناسایی کنند. هنگامی که کودک به یک چهره نگاه می کند، نمایشگر روی عینک سبز می شود و سپس به صورت کلمه صوت یا ایموجی او را از احساسات ظاهری در آن چهره آگاه می کند .

با صدای
مهندس کوثر رضائی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads