• 1 سال پیش

  • 12

  • 15:11
پنجاه و سه- ربات ها، همیار انسان در دوران کرونا

پنجاه و سه- ربات ها، همیار انسان در دوران کرونا

بیومکاترونیک
0
پنجاه و سه- ربات ها، همیار انسان در دوران کرونا
0
0

پنجاه و سه- ربات ها، همیار انسان در دوران کرونا

بیومکاترونیک
  • 15:11

  • 12

  • 1 سال پیش

توضیحات
این پادکست به بررسی چندین شرکت موفق که در زمینه ی رباتیک فعالیت دارند می پردازد. در این ایام دشوار روبات هایی که خسته نمی شوند، نیاز به ماسک ندارند و همچنین مریض نمی شوند توانسته اند کمک بسیار زیادی به مهار کردن کرونا بکنند

با صدای
مهندس محمد حسن پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads