• 1 سال پیش

  • 10

  • 22:05
پنجاه و یک-شبکه ی بدن

پنجاه و یک-شبکه ی بدن

بیومکاترونیک
0
پنجاه و یک-شبکه ی بدن
0
0

پنجاه و یک-شبکه ی بدن

بیومکاترونیک
  • 22:05

  • 10

  • 1 سال پیش

توضیحات
داده ها همیشه هنگامی که از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شوند در معرض حمله مخرب قرار دارند و تکنیک ارتباطی IoB می تواند باعث شود اطلاعات شخصی از بدن خارج نشوند و امنیت داده را تامین کند.

با صدای
مهندس لیلا رضایت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads