• 1 سال پیش

  • 8

  • 22:59

پنجاه - چاپ سنسورها روی پوست

بیومکاترونیک
0
0
0

پنجاه - چاپ سنسورها روی پوست

بیومکاترونیک
  • 22:59

  • 8

  • 1 سال پیش

توضیحات
با پیشرفت های تکنولوژی، توجه به سلامت و نظارت مستمر بر آن بیشتر شده؛ برخی از تکنولوژی های پوشیدنی تا حدی این امکان را برای ما فراهم کردن اما مشکل اصلی آن ها دقت پایین در اندازه گیری ها ست. در تحقیقات اخیر راه هایی برای چاپ مستقیم سنسورها روی پوست انسان ایجاد شده تا بشود به میزان زیادی دقت این سیستم ها را بالا برد و این امکان فراهم شود که از آن ها در کاربرد های پزشکی و نظارت بر سلامت استفاده ی بیشتری کرد.

با صدای
مهندس محمدسینا الله کرم

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads