• 3 سال پیش

  • 38

  • 22:28

چهل و یک- حرکات چشم پنجره ای به شخصیت ما

بیومکاترونیک
0
0
0

چهل و یک- حرکات چشم پنجره ای به شخصیت ما

بیومکاترونیک
  • 22:28

  • 38

  • 3 سال پیش

توضیحات
چشم‌ها، احساساتی مثل شادی، غم، نگرانی، درد و … رو نشان می‌دهند. در واقع شاید تعبیر شکسپیر از چشم‌، که “چشم‌ها، پنجره روح انسان هستند”، باعث بشه به این فکر بیافتیم که شاید ارتباطی بین چشم‌ها و شخصیت وجود داره و این ارتباط رو از جنبهه‌های مختلفی بررسی کنیم.

با صدای
مهندس محمد امین رضایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads