• 3 سال پیش

  • 32

  • 29:30

سی و هشت- ارتباط متقابل حرکت و حافظه

بیومکاترونیک
0
0
0

سی و هشت- ارتباط متقابل حرکت و حافظه

بیومکاترونیک
  • 29:30

  • 32

  • 3 سال پیش

توضیحات
وقتی ما در یک محیط ناشناخته حرکت می کنیم، ابتدا روی اجزای محیط متمرکز هستیم که با استفاده از آن ها می توانیم مسیر را پیدا کنیم. وقتی به محیط عادت می کنیم، یک نقشه ای از محیط در ذهنمان ساخته می شود که باعث می شود دفعات بعدی که وارد محیط شویم، راحت تر بتوانیم مسیر را پیدا کنیم و انگار آن نقشه ای که از محیط در ذهن ما ایجاد شده باعث می شود یک حافظه ای از محیط را در ذهن ما شکل دهد.

با صدای
مهندس مینا معظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads