• 3 سال پیش

  • 35

  • 23:12

سی و شش- بازتوانی وستیبولار

بیومکاترونیک
0
0
0

سی و شش- بازتوانی وستیبولار

بیومکاترونیک
  • 23:12

  • 35

  • 3 سال پیش

توضیحات
این اپیزود در مورد سیستم وستیبولار بدن است چهار قسمت دارد. قسمت اول معرفی موضوع ، قسمت دوم آشنایی با سیستم وستیبولار یا دهلیزی و قسمت سوم مربوط به بیماری های این سیستم و قسمت آخرهم روش های درمانی این بیماری مطرح می شود.

با صدای
مهندس لیلا رضایت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads