• 3 سال پیش

  • 42

  • 28:24

بیست و هفت- چند ثانیه مکث

بیومکاترونیک
0
توضیحات
لکنت زبان یک اختلال در روانی گفتار است. لکنت یا گرفتگی زبان، تکرار یا کشیدن غیر ارادی صداها یا هجاها ست که معمولا در آغاز کلمه رخ می­دهد. حدود 70 میلیون نفر در دنیا با این اختلال گفتاری درگیر هستند. در حال حاضر درمان قطعی برای لکنت زبان وجود ندارد چرا که ماهیت دقیق بروز این اختلال هنوز ناشناخته است، گرچه مداخله سریع و پیگیر می‌تواند لکنت را کنترل نماید. درمان های بالینی و تجهیزات الکترونیکی جهت تسریع درمان استفاده می گردد.

با صدای
مهندس شیرین مومنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads