• 2 سال پیش

  • 12

  • 27:14

هجده - زندگی دوباره به کمک قلب مغناطیسی

بیومکاترونیک
0
0
0

هجده - زندگی دوباره به کمک قلب مغناطیسی

بیومکاترونیک
  • 27:14

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس نجمه امیرخان

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads