• 3 سال پیش

  • 9

  • 14:06

دوازده - دسته بندی نورون ها بر اساس فعالیت الکتریکی در کورتکس مغز

بیومکاترونیک
0
0
0

دوازده - دسته بندی نورون ها بر اساس فعالیت الکتریکی در کورتکس مغز

بیومکاترونیک
  • 14:06

  • 9

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس اشکان رشوند

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads