• 3 سال پیش

  • 12

  • 27:18

سه - فناوري هاي پوشيدني در بيماري صرع

بیومکاترونیک
0
0
0

سه - فناوري هاي پوشيدني در بيماري صرع

بیومکاترونیک
  • 27:18

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس فاطمه اسماعیلی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads